149 СУ „Иван Хаджийски“

ПРАВИЛА НА УЧЕНИКА

 1. Аз влизам добронамерен в училище и в кабинетите.
 2. Бързо сядам и приготвям учебници, помагала и тетрадки за час.
 3. Внимателно слушам, без да прекъсвам другите.
 4. Говоря тихо,  със спокоен тон.
 5. Движа се внимателно по кридорите и в класните стаи.
 6. Елеминирам / Даже съм забравил / за грубостите и агресията.
 7. Желая да науча повече всеки ден и час.
 8. Забравям за телефона в час.
 9. Искам да уча и успявам.
 10. Йе,  колко много неща научих днес в училище!

ПРАВИЛА НА РОДИТЕЛЯ

 1. Аз участвам активно в работата на класа.
 2. Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето на уроците.
 3. Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение.
 4. Оказвам материална помощ на училището, в което учи детето ми.

ПРАВИЛА НА УЧИТЕЛЯ

 1. Аз вярвам в равния шанс на всички.
 2. Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен.
 3. Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки.
 4. Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

 • курс по английски език
 • курс по футбол
 • курс по карате
 • курс по кикбокс
 • клуб по фехтовка
 • курс по лека атлетика
 • курс по художествена гимнастика
 • спортни, латино и народни танци

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С

 • целодневна и безплатна занималня за учениците от I-IV клас
 • организиран транспорт
 • добре оборудван логопедичен кабинет
 • ученически стол с вкусна и топла храна
 • два бюфета със закуски
 • медицински специалист
 • игротека
 • работи по проект „Успех“