НОВ ИНТЕРНЕТ-САЙТ НА 149 УЧИЛИЩЕ

ИМАМЕ НОВ ИНТЕРНЕТ САЙТ – ЗАПОВЯДАЙТE HA   www.149su.com

Досегашният сайт (www.149sou.eu) повече няма да бъде изпозван!