ПОРЕДЕН УСПЕХ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

С решение на Министерския съвет на Република България от 04.07.2018 г. беше приет Списък на иновативните училища в страната. 149 СУ „Иван Хаджийски“ е сред малкото училища, което успешно защити две иновации – за Първи и за Осми клас. Списъкът може да бъде видян на сайта на Министерството на образованието и науката.
Нашите програми предвиждат освен задължителните учебни предмети да въведем и такива, които водят до високо личностно, интелектуално и емоционално развитие на нашите ученици чрез използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебното съдържание и учебната програма.
Изказваме своята благодарност към Иновативния екип на училището, който със своята работа направи този успех възможен!