РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Родителската среща за нашите първокласници за учебната 2018/2019 година ще се проведе на 05.09.2018 г. от 18.00 ч. в сградата на училището.

Заповядайте!