История на училището

149 СУ „Иван Хаджийски“ е средно училище, основано през 1988 г. През 1989 г. се премества в новопостроена сграда в ж.к. Овча купел-2, където се помещава и днес.

То носи името на видния български народопсихолог и социолог Иван Хаджийски (1907 г. – 1944 г.), автор на „Бит и душевност на нашия народ“ и „Оптимистична теория за нашия народ“. Посмъртно му е присъдена наградата златен знак с лента от института по социология при БАН за изключителни заслуги и изключителен и оригинален принос към българската социология.

През годините от създаването на училището са завършили успешно хиляди ученици. Благодарение на сериозната подготовка от страна на високо квалифицираните преподаватели много от тях са продължили образованието си в ВУЗ в страната и чужбина и са се реализирали успешно в различни сфери от обществения, политическия и духовен живот на България.

Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата. Днес се обучават ученици от I–ви до XII-ти клас, като в горен курс обучението е профилирано – „Изкуства и изобразително изкуство“. Особени грижи се полагат за най-малките в традиционната за 149 СУ предучилищна група.