Прием

ПРИЕМ
 НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
Име Вх. № Група
1 А. Ж. И. 1426 – 1426/16.04.2018 г. 1-ва
2 А. Б. Я. 1465-1465/17.04.2018 г. 1-ва
3 А. И. Я. 1474-1474/17.04.2018 г. 1-ва
4 А. Д. К. 1454-1454/16.04.2018 г. 1-ва
5 А. Л. Л. 1539-1539/19.04.2018 г. 1-ва
6 А. С. С. 1515-1515/18.04.2018 г. 1-ва
7 А. И. С. 1432 – 1432/16.04.2018 г. 1-ва
8 А. И. А. 1540-1540/19.04.2018 г. 1-ва
9 А. К. К. 1455-1455/16.04.2018 г. 1-ва
10 Б. И. Р. 1489-1489/17.04.2018 г. 1-ва
11 Б. Р. Т. 1475-1475/17.04.2018 г. 1-ва
12 Б. И. И. 1615-1615/30.04.2018 г. 1-ва
13 Б. В. Г. 1434 – 1434/16.04.2018 г. 1-ва
14 Б. В. К. 1595-1595/26.04.2018 г. 1-ва
15 В. С. С. 1445 – 1445/16.04.2018 г. 1-ва
16 В. К. П. 1492-1492/17.04.2018 г. 1-ва
17 В. В. Т. 1597-1597/27.04.2018 г. 1-ва
18 В. И. Б. 1472-1472/17.04.2018 г. 1-ва
19 В. В. Г. 1459-1459/16.04.2018 г. 1-ва
20 В. В. Й. 1444 – 1444/16.04.2018 г. 1-ва
21 В. Ц. З. 1503-1503/17.04.2018 г. 1-ва
22 В. М. К. 1514-1514/18.04.2018 г. 1-ва
23 Г. Н. С. 1452-1452/16.04.2018 г. 1-ва
24 Д. П. Й. 1436 – 1436/16.04.2018 г. 1-ва
25 Д. Д. В. 1630-1630/04.05.2018 г. 1-ва
26 Д. В. Г. 1433 – 1433/16.04.2018 г. 1-ва
27 Д. Д. З. 1470-1470/17.04.2018 г. 1-ва
28 Д. Б. Д. 1654-1654/11.05.2018г. 1-ва
29 Д. Д. Т. 1542-1542/19.04.2018 г. 1-ва
30 Д. С. М. 1512-1512/17.04.2018 г. 1-ва
31 Е. И. И. 1655-1655/11.05.2018г. 1-ва
32 З. Ж. Г. 1429 – 1429/16.04.2018 г. 1-ва
33 И. И. Г. 1636-1636/04.05.2018Г. 1-ва
34 И. И. Б. 1567-1567/23.04.2018 г. 1-ва
35 И. Д. И. 1548-1548/20.04.2018 г. 1-ва
36 И. М. М. 1602-1602/27.04.2018 г. 1-ва
37 И. И. В. 1469-1469/17.04.2018 г. 1-ва
38 Й. М. Й. 1700-1700/15.05.2018г. 1-ва
39 К. И. М. 1435 – 1435/16.04.2018 г. 1-ва
40 К. Ц. И. 1495-1495/17.04.2018 г. 1-ва
41 К. К. К. 1442 – 1442/16.04.2018 г. 1-ва
42 К. В. Д. 1453-1453/16.04.2018 г. 1-ва
43 К. К. Р. 1618-1618/02.05.2018 г. 1-ва
44 К. В. Б. 1500-1500/17.04.2018 г. 1-ва
45 К. М. Т. 1559-1559/20.04.2018 г. 1-ва
46 К. С. М. 1451-1451/16.04.2018 г. 1-ва
47 К. Г. Л. 1439 – 1439/16.04.2018 г. 1-ва
48 Л. М. П. 1570-1570/23.04.2018 г. 1-ва
49 М. Г. Б. 1480-1480/17.04.2018 г. 1-ва
50 М. Г. С. 1488-1488/17.04.2018г. 1-ва
51 М. Н. Д. 1471-1471/17.04.2018 г. 1-ва
52 М. Л. К. 1603-1603/27.04.2018 г. 1-ва
53 Н. А. Л. 1520-1520/18.04.2018 г. 1-ва
54 Н. А. И. 1645-1645/09.05.2018г. 1-ва
55 Р. Ц. Ц. 1565-1565/23.04.2018 г. 1-ва
56 Р. И. Н. 1468-1468/17.04.2018 г. 1-ва
57 Р. В. С. 1476-1476/17.04.2018 г. 1-ва
58 С. С. Т. 1502-1502/17.04.2018 г. 1-ва
59 С. С. 1631-1631/04.05.2018 г. 1-ва
60 С. Т. Т. 1521-1521/19.04.2018 г. 1-ва
61 С. И. П. 1569-1569/23.04.2018 г. 1-ва
62 С. Л. К. 1428 – 1428/16.04.2018 г. 1-ва
63 С. П. Н. 1519-1519/18.04.2018 г. 1-ва
64 Т. А. Т. 1550-1550/20.04.2018 г. 1-ва
65 Т. Т. Б. 1437 – 1437/16.04.2018 г. 1-ва
66 Ф. Г. А. 1628-1628/03.05.2018 г. 1-ва
67 Ц. Б. Х. 1584-1584/24.04.2018 г. 1-ва
68 Я. И. Б. 1516-1516/18.04.2018 г. 1-ва
69 Я.К. К. 1427 – 1427/16.04.2018 г. 1-ва
70 Д. Г. С. 1440-1440/16.04.2018г. 2-ра
71 Н. Г. С. 1441-1441/16.04.2018г. 2-ра
72 П. Д. С. 1456-1456/16.04.2018г. 2-ра
73 К. Д. И. 1591-1591/25.04.2018г. 2-ра
74 К. Б. А. 1616-1616/02.05.2018г. 2-ра
75 Х. С. К. 1644-1644/08.05.2018г. 2-ра
76  Я. Т. Х. 1664-1664/11.05.2018г. 2-ра
77 А. П. К. 1632-1632/04.05.2018г. 3 – та
78 А. О. С. 1455-1455/16.04.2018г. 3 -та
79 А. С. Б. 1504-1504/17.04.2018г. 3 – та
80 Б. К. А. 1490-1490/17.04.2018г. 3 – та
81 Г. А. У. 1561-1561/23.04.2018г. 3 – та
82 Г. Г. А. 1533-1533/19.04.2018г. 3 – та
83 Д. П. Т. 1660-1660/11.05.2018г. 3 – та
84 К. Н. К. 1443-1443/16.04.2018г. 3-та
85 М. К. П. 1491-1491/17.04.2018г. 3-та
86 Н. Н. А. 1458-1458/16.04.2018г. 3-та
87 Н. Ю. К. 1589-1589/25.04.2018г. 3-та
88 Н. Д. Д. 1560-1560/23.04.2018г. 3-та
89 Т. И. Б. 1510-1510/17.04.2018г. 3-та
РЕЗЕРВИ ТОЧКИ
1 С. Г. С. 1590-1590/25.04.2018г. 22
2 А. Т. П. 1536-1536/19.04.2018г. 10
3 Д. М. А. 1529-1529/19.04.2018г. 5
4 Е. К. К. 1461-1461/16.04.2018Г. 5
5 В. Ю. Т. 1473-1473/17.04.2018г. 5
6 Н. Г. К. 1446-1446/16.04.2018г. 0
7 Е. С. Т. 1460-1460/16.04.2018г. 0
8 А. Г. М. 1499-1499/17.04.2018г. 0
9 М. П. С. 1642-1642/08.05.2018г. 0
10 С. С. П. 1656-1656/11.05.2018г. 0
11 М. Р. Ц. 1717-1717/16.05.2018г. 0
УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР:
Людмила Василева
ЗАБЕЛЕЖКА
Критерии – 1-ва група Регистрация в района на училището
повече от три години
Критерии – 2-ра група Регистрация в района на училището
от една до три години
Критерии – 3-та група Регистрация в района на училището
през последната една година

 

ВАЖНО!!!
Изписването на децата с инициали, а не с пълните им имена е новоприето изискване на Закона за защита на личните данни.
Всеки може да провери каквото го интересува на място в канцеларията на училището всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч.
За допълнителна информация – тел. 02 9561549.

Напомняме, че записването на приетите деца ще става само на 5,6 и 7 юни на указаното по-горе време и място.


Прием за учебната 2018/2019

Първи клас:

149 Средно училище обявява прием на три паралелки за първи клас за учебната 2018/2019 година. Ние предлагаме отлични условия и най-добрите педагогически специалисти, а от началото на новата учебна година ще използваме и новото крило на училището, в което ще има голям физкултурен салон, кабинети и спортни зали, гарантиращи обучение на високо ниво.

В училището има два бюфета и се осигурява топла храна чрез купонно хранене.

За всички желаещи се осигурява Целодневна организация на учебния ден (Занималня) от І до VІІ клас, която е безплатна.

В училището се предлага богато разнообразие от извънкласни дейности и спортове, в които децата могат да развиват своите умения и интереси.

Системата за прием, графикът, както и прилежащия район на 149 СУ „Иван Хаджийски“ можете да намерите в раздел „Новини“ на този сайт.

Заявления за първи клас се приемат до 16.05.2018 г. включително в канцеларията на училището – жк „Овча купел 2“, ул. „Иван Хаджийски“ 21 – всеки работен ден от 08.00 до 16.30 ч.

Очакваме Ви!

За допълнителни подробности: тел. 02 9561549